Nasza Kadra

Trenerzy

Agnieszka Kaciuba

Absolwentka Politechniki Zielonogórskiej, studiowała na Wydziale Podstawowych Problemów Technik o specjalności matematyka z informatyką. Swoją pracę zawodową związaną z dziećmi rozpoczęła w 1998r. jako wychowawca i nauczyciel matematyki. Przez ponad 10 lat wspinała się po szczeblach awansu zawodowego uzyskując w 2010 r. stopień Nauczyciela Dyplomowanego. W roku 2010 ukończyła również kurs Kierownika Wypoczynku dla Dzieci i Młodzieży i odtąd stała się organizatorką wycieczek szkolnych. Jako kierownik wycieczek, mogła realizować w pełni potrzeby dzieci związane z rozwojem edukacyjnym i poznawczym poza murami szkoły. W roku 2018 rozpoczęła współpracę z Akademią Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki, która głównie polega na pomocy przy organizacji obozów sportowych dla członków Akademii. Jako Kierownik Obozu Pani Agnieszka dba przede wszystkim o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Jest współautorką programów obozowych i rzetelnie realizuje jego założenia i cele. Oprócz powyższego jest w zastępstwie rodziców podczas obozów mamą, ojcem, powiernikiem sekretów, przyjacielem, policjantem i sędzią, który czuwa nad całością bezwzględnie od pory dnia i nocy. Najważniejszy cel, który sobie zakłada podczas obozu to szczęście dziecka – czyli nie inaczej jak: DZIECKO WRACA Z OBOZU ZADOWOLONE I SZCZĘŚLIWE !